Wolontariat Miedzypokoleniowy | Konkurs
554
page-template-default,page,page-id-554,page-child,parent-pageid-287,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Konkurs

Program zostanie uwieńczony rozstrzygnieciem konkursów na „Sport wolontariusza roku” oraz na „Organzację sprzyjającą wolontariatowi”. Oba konkursy zostaną ogłoszone w lipcu a do ich rozstrzygnięcia dojdzie w połowie grudnia br.

Sport wolontariusz roku

To konkurs skierowany do wolontariuszy, których zaangażują w swoje działania organizacje  biorące udział w projekcie sportowego wolontariatu międzypokoleniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane od organizacji korzystających z pomocy wolontariuszy. Nagrodzeni zostaną wolontariusze, którzy podczas swojej pracy na rzecz środowiska sportowego wykazali się największym zaangażowaniem, własną inicjatywą oraz wyróżniali się swoją postawą.  Poprawne zgłoszenie będzie zawierało dane kontaktowe wolontariusza, opis jego działań oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za współpracę z wolontariuszem w organizacji.

Organizacja sprzyjająca wolontariatowi

to konkurs w którym udział wezmą wszystkie podmioty zaangażowane w projekt sportowego wolontariatu międzypokoleniowego. Wyróżnione zostaną organizacje, które wyróżnią się wysokimi standardami w zarządzaniu wolontariuszami. Podstawą do jego rozstrzygnięcia będą ankiety ewaluacyjne rozesłane do uczestników a po wypełnieniu odesłane do koordynatora projektu oraz opinie wolontariuszy z których pomocy będą korzystały organizacje.

Regulamin oraz szczegóły konkursu zostaną podane do ogólnej informacji najpóźniej do połowy lipca br.