edukacja 

ABC WOLONTARIATU

Czy osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem?

 

Tak. W przypadku osób, które nie są pełnoletnie potrzebna jest zgoda rodzica lub przedstawiciela ustawowego.

 

Czy żeby zostać wolontariuszem potrzebne są jakieś specjalne kwalifikacje?

 

Wolontariuszem może zostać każda osoba bez specjalnych kwalifikacji. Jednak, jeżeli wolontariusz ma wykonywać świadczenie , dla wykonywania którego wskazane są konkretne umiejętności organizator powinien określić to w ogłoszeniu o naborze. Wolontariusz musi posiadać kwalifikacje tylko wtedy, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawa.

 

Gdzie szukać informacji o naborach wolontariuszy?

 

Na stronach organizacji sportowych (klubów, związków), na stronach związanych z imprezami sportowymi oraz na portalach dedykowanych wolontariatowi.

 

Czy porozumienie z wolontariuszami musi mieć formę pisemną?

 

Wolontariusz pracuje w organizacji w oparciu o porozumienie zawarte z organizacją. Jeśli okres współpracy przekracza 30 dni porozumienie musi mieć formę pisemną. Przy wolontariatach krótkoterminowych, poniżej 30 dni wystarczy porozumienie w formie ustnej.

 

Kiedy wolontariuszowi przysługuje ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)?

 

Ubezpieczenie NNW organizacja zobowiązana jest wykupić jeśli okres współpracy z wolontariuszem jest krótszy niż 30 dni. Jeżeli organizacja zawiera porozumienie na czas dłuższy niż 30 dni to wolontariusz zostaje objęty ubezpieczeniem na mocy tzw. małej ustawy wypadkowej.

 

Poradnik dla koordynatorów
wolontariatu sportowego.
SKOORDYNUJ SWÓJ WOLONTARIAT
Tutaj znajdziesz wszelkie informacje, zwiazane
z koordynowaniem wolontariatu, zasady prowadzenia
grupy ludzi, wytłumaczone najwazniejsze pojecia, które
sa niezbedne do rozeznania sie w swiecie wolontariatu.
Niezbedne wskazówki pomaga uniknac błedów, dzieki
czemu praca koordynatora stanie sie czysta przyjemnoscia!

Pobierz za darmo

Udział w imprezie sportowej dla wolontariuszy to możliwość sprawdzenia się w czymś, czego wcześniej nie robili. To także szansa na poznanie nowej dyscypliny, poznanie sposobu funkcjonowania organizacji sportowej od "kuchni" oraz zasad organizacji różnorakich wydarzeń sportowych. To szansa na poznanie nowych ciekawych ludzi, a może nawet na znalezienie pracy.

W ramach stworzenia odpowiednich warunków dla wolontariuszy zapraszamy do współpracy różne organizacje, także sportowe. Te, które włączą się w projekt, zostaną przygotowane i przeszkolone zarówno ze współpracy z wolontariuszami, jak i zasad projektu. Zapraszam, naprawdę warto spróbować.

Kasia Galińska

koordynator projektu

Skoordynuj Swój Wolontariat © 2019-20 • Created with Stowarzyszenie Wczoraj Dzisiaj Jutro